Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

www.idroidcard.com INTERNET SİTESİ'nde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda kısaca (İNTERNET SİTESİ'nin ilgili kısımlarında kapsamlı-detaylı olarak cari esasları) belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.

1.ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI'ya aittir.

2. ALICI'nın sair suretle verdiği kişisel veri ve ticari elektronik iletişimlerine dair izin-onaylarının yanısıra ve teyiden; ALICI'nın İNTERNET SİTESİ'ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri SATICI, dahil olduğu Atınç Teknoloji Limited Şirketi, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. ALICI kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.

3. ALICI SATICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya aynı kanallardan kanuni usulünce ulaşarak ya da kendisine gönderilen elektronik iletişimlerdeki red hakkını kullanarak iletişimleri her zaman için durdurabilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

4. INTERNET SİTESİ'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI'ya ve Atınç Teknoloji'ye aittir.

5. SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından INTERNET SİTESİ'nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

6. ALICI'nın kartvizit bilgileri www.idroidcard.com websitesi üzerinde yayınlanarak, akıllı kartın okutulduğu cihaza kartvizit bilgilerini kayıt edebilme özelliği sağlamaktadır. Söz konusu kartvizit bilgileri ALICI'nın adresi, websitesi, emaili, telefon bilgileri ve sosyal ağlardaki hesaplarını barındırabilir. Bu bilgilerin akıllı kartın okutulduğu cihaza aktarılabilmesi için www.idroidcard.com sitesinde yayınlanması gerekmektedir. Kartvizitlerin temel amacı ne kadar ALICI'nın ticari veya kişisel bilgilerinin paylaşılması, ve ALICI'nın yada mensubu bulunduğu şirketin geniş kitlelere ulaşması olsada, internette kötü niyetli kişilerin bu bilgilere kolayca ulaşmasını engellemek için SATICI teknik önlemler almaktadır. Arama motorlarının bu tür bilgileri endekslemesinin önüne geçmek için paylaşılan bilgiler web sayfasının kodunda nofollow olarak düzenlenir. ALICI, iDroid Card siparişi vererek paylaşmış olduğu kartvizit bilgilerinin, ürün ve hizmetin işlevselliğini yerine getirebilmesi için, SATICI'nın internet sayfası yada SATICI'ya ait farklı domainler üzerinden paylaşılmasını onaylamaktadır. ALICI akıllı kart'a ek hizmet olarak Artırılmış Gerçeklik özelliği ekletebilmektedir. Artırılmış Gerçeklik içeriği doğası gereği farklı bir domain yada sub-domain üzerinden yayınlanabilir. Artırılmış Gerçeklik içeriği işlevselliğini yerine getirebilmek için internet ortamında paylaşılacağı ALICI tarafından kabul edilir. Söz konusu hizmetlerin yayınlanmış olduğu domainlerde, kullanıcının adı ve soyadı websitesi linkinin bir parçası olacak olup bu uygulama ALICI tarafından kabul edilir. Söz konusu uygulama müşterinin kendisine özel bir web sayfasına sahip olabilmesini sağlamak içindir.

7. INTERNET SİTESİ'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

 

Bakınız: Mesafeli Satış Sözleşmesi